Kaňon 2014 | 12. 04. 2014 - 12. 04. 2014

Kaňon 2014


Námořníci, piráti a jiná havěť vyskytující se na moři - to vše bylo k vidění 12.4. v Okrouhlíku. V devět hodin zde započala velkolepá plavba zaoceánské lodi Enterprise. Bohužel se kormidla ujal nezkušený námořník, tudíž loď během krátké chvíle ztroskotala. Námořníci se ovšem ničeho nezalekli, doplavali k nedalekému ostrovu a snažili se sehnat materiál na stavbu nové lodi. Ostrov nebyl opuštěný, jak se na první pohled mohlo zdát, žilo zde spoustu domorodců, kteří byli našim námořníkům nápomocní. Žít na ostrově není jen tak. Musíme si rozdělat oheň, aby vám nebyla zima, ulovit nějaké zvíře, abyste neměli hlad, zahnat zlou havěť, aby vám nebylo ublíženo a ještě mnoho dalších činností, díky kterým na pustém ostrově přežijete. Naši námořníci vše zvládli na jedničku, proto je po prozkoumání ostrova čekala odměna ze zbylých zásob staré lodi - buřty. Na ty nejsnaživější, kterým se podařilo získat ten nejlepší materiál na stavbu nové lodi, čekala odměna v podobě chutného dortu.
Tak takový byl tematický rámec letošních závodů Kaňon. Děkujeme všem zúčastněným námořníkům (kterých bylo letos požehnaně), dále domorodcům (skautští vedoucí) a v neposlední řadě panu hajnému Karlu Bendlovi, bez jehož svolení bychom neměli kde závody konat.

Nata Hana Tichá


zapsal(a): Hana Tichá - Nata