Úsměvy velikonočního skautského kuřátka | 15. 04. 2014 - 15. 04. 2014

Úsměvy velikonočního skautského kuřátka


Snad každý z nás zná žluté kuře v červeno-bílém záchranném kruhu, symbol charitativní sbírky Pomozte dětem. Sbírky, která přispívá na pomoc znevýhodněným, zanedbávaným či postiženým dětem.
Pro mě osobně byl celý sbírkový proces radostnou zkušeností. Na MÚ jsme v rychlosti a s úsměvem vyřídili vše potřebné. Následovala výroba kuřátek, plno zábavy a slepených prstů. Největší energii jsem však u světlušek viděla při prodeji. Bylo to neuvěřitelné. Děvčata zastavovala každého, kdo se jen přiblížil, a nabízela vyrobená kuřátka. Potěšili mě všichni, kteří se na nás usmáli. Každý přispíval dle svých možností. Nejvíce smíchu nastalo, když si někteří dárci vybrali kuřátko, které bylo omylem přilepené k platu… Byl to pro mě skvělý zážitek. Děkuji všem světluškám za jejich radostný přístup, jejím vedoucím Týně a Nice za organizaci, paní Khýnové z městského úřadu za skvělou spolupráci a paní Burianové za půjčení kasiček. V neposlední řadě děkuji vám všem, kteří jste penězi přispěli, na dobru věc. Celkem se nám podařilo vybrat 3.858,- Kč.


zapsal(a): Jiří Kratochvíl - Kráťa