Tábor Sychrov 2015 | 01. 07. 2015 - 01. 07. 2015

Osmnáct skvělých dní v Radostíně


Každý skaut ví, že na  prvních osmnáct dní prázdnin si nemá nic plánovat.
Prvních osmnáct dní prázdnin patří totiž skautskému táboru!


Letos jsme se po několika letech vrátili na naše oblíbené místo – k vesničce Radostín u Sychrova. Když jsme na tomto tábořišti byli posledně, bylo nás ale o polovinu méně – v tomto roce tábor absolvovalo 46 dětí. Kvůli tomuto počtu, jsme ovšem museli splňovat všechny hygienické požadavky dané různými (občas nesmyslnými) zákony a vyhláškami – proto jsme stavěli několik latrín, speciální umývárku, několik stanů navíc a také jsme se chodili sprchovat do teplé vody – což spousta dětí jistě ocenila.

Jelikož si celý tábor stavíme sami (děti přijedou na prázdnou louku, kam tatra přiveze veškerý potřebný materiál), první tři dny se jen pracovalo, zatloukalo, řezalo atd. Po únavných dnech plných práce přišlo na řadu to, na co se děti nejvíce těšily – celotáborové hry. Nejmladší – světlušky a vlčata, pokračovali ve své celoroční hře, jejímž cílem bylo dostat se na horu Čomolungmu; starší – pětkaři a fialky před sebou měli také dlouho cestu a to cestu za pirátským pokladem. Všechny oddíly své cesty zvládly a na konci je čekal nejen poklad, ale i hodnotné ceny za to, jak se celý tábor snažily. Kromě celotáborových her se děti věnovaly oddílovému programu, jednodenním a vícedenním výpravám, táborové olympiádě, koupání se ve studeném potoce, plnění skautských slibů a spoustě dalších činností. Konec tábora se, stejně jako jeho začátek, nesl v duchu práce, jelikož bylo potřeba zanechat za sebou louku tak, aby nebylo poznat, že zde vůbec někdy byl nějaký tábor. Jako vedoucí musím říct, že tábor se povedl a doufám, že počet účastníku se bude i nadále zvyšovat. A co na to říkají děti? „Tábor byl super, počasí bylo hezké, vařilo se tu dobře a líbily se mi ty hry, co jsme tu hráli.“


Hana "Nata" Tichá


zapsal(a): Milan Kolář - Líma