Podzimní výprava skautů a skautek | 20. 11. 2015 - 20. 11. 2015

Vesmírný program NASA


Jeden sychravý podzimní víkend - přesněji 20.-22. listopadu se skautky a skauti vypravili na společnou výpravu do města Semily. Páteční cesta do cíle naší výpravy proběhla v klidu, jelikož jsme měli zařízený vlastní autobus jen pro sebe - sice jen do Mladé Boleslavi, ale i v dalším spoji jsme cestovali takřka sami. Všichni si samozřejmě mysleli, že večer bude klidně a nenáročně pokračovat dál - v tom se ale šeredně pletli. Po příchodu do klubovny museli všechni děti absolvovat fyzické testy pod vedením Buddhy a Bidla - samozřejmě venku po městě. Když se unavení a vyčerpaní vrátili, čekala je před vstupem do klubovny podrobná kontrola - ochranka byla neúprosná. Klubovna se mezitím změnila v hlavní sídlo organizace NASA, která si právě tento víkend vybrala jako víkend pro vesmírný výcvik nováčků. Děti byly rozděleny do 4 týmů - Alfa, Bravo, Charlie a Delta, každý tým dostal svou identifikační kartu a smlouvu, která jednotlivce zavazovala ke svědomitému plnění vesmírného programu. Poté přišla očekávaná "klidná" část večera, ve které si NASA potřebovala ověřit znalosti svých nováčků v podobě soutěžní hry Riskuj. Z pátečního dne už toho moc nezbývalo, proto po skončení vědomostní soutěže se všichni odebrali na kutě a čerpali síly na další den vesmírného programu.

Budíček v 8 hodin ráno, venkovní rozcvička, sladká snídaně, pořádně se obléct a hurá na túru! Z klubovny jsme vyrazili po oddílech - skauti a skautky zvlášť a putovali jsme po Riegrově stezce. Všichni jsme vyrazili na stejný okruh a uprostřed cesty jsme se sešli, abychom společně poobědvali a zahráli si nějaké hry související s výcvikem. Když byly týmy uprostřed luštění vesmírné zprávy, začalo sněžit. Doufám, že to nebyl jediný sníh, který letošní zimu uvidíme :). Poté jsme vyrazili každý svou cestou zpět do klubovny. V klubovně si každý tým vyrobil svou vlastní vesmírnou raketu, kterou měli po večeři získat zpět. Vesmírné rakety totiž byly ukradeny a odneseny a úkolem jednotlivých týmů bylo své rakety získat zpět. Každý tým dostal mapu s vyznačenými místy, kde se jednotlivé rakety nacházejí (nikdo ale nevěděl, kde je která raketa), vyznačenou lékárnu, v případě, že by byl někdo zraněný a vyznačené místo na natankování paliva do své rakety. Každou raketu střežil jeden nebo více strážců, kteří své území bránili do vyčerpání. Pokud byl některý člen týmu střelen, zbytek týmu ho musel odníst k lékárně, kde mu byl podán léčivý nápoj, po kterém se dotyčný uzdravil a mohl pokračovat. Po ulovení rakety bylo potřeba natankovat palivo, aby raketa mohla odletět. Celý tento proces (získání rakety a natankování paliva) se povedl jen dvoum týmům, zbylé dva týmy to nedokázaly. Pak už nastal čas vrátit se do klubovny a jít spát.

Poslední den výcviku začal stejně jako den předchozí budíčkem a rozcvičkou. Po snídani týmy čekala závěrečná mise - mise, při které měli sehnat věci potřebné k odletu do vesmíru - vodu, jídlo, kyslíkovou láhev a písničku na zkrácený dlouhých chvil. Po splněných všech úkolů a sehnání potřebných věcí se všechny týmy sešli na určeném vrcholku kopce, kde proběhlo vyhodnocení celého vesmírného programu, předání cen nejlepšímu týmu a předání certifikátů každému zúčastněnému. Vesmírný výcvik byl u konce a nezbývalo než uvařit oběd, sbalit si věci, uklidit a vydat se na cestu domů.

Společná fotka :)


zapsal(a): Hana Tichá - Nata