Zimní expedice 5. oddílu | 29. 01. 2016 - 29. 01. 2016

Enigma v Proseči


O pololetních prázdninách jsme vyrazili s Pětkou do Proseče nedaleko Litomyšle. Po (skoro) bezproblémové cestě vlakem a autobusem jsme konečně dorazili na místo, zatopili a počkali na zbytek, který nakupoval jídlo a jel autem, abychom se mohli navečeřet. Pak jsme se dozvěděli, o co během víkendu půjde. Hlavním úkolem bude rozluštit tajnou šifru enigma. Nejprve proběhl intenzivní výcvik, kdy jsme plnili osobní úkoly, které prověřovali naši fyzickou i duševní kondici, znalosti a dovednosti. Na základě výsledků tohoto výcviku jsme byli rozděleni do dvou týmů. Druhý den v dopoledních hodinách jsme vyrazili směrem k Toulovcovým maštalím. Cestou jsme plnili úkoly a hráli různé hry - tentokráte již po týmech. Za každé vítězství jsme pak dostávali body, které jsme později mohli směnit za písmena šifry. Po návratu z výpravy jsme si uvařili večeři a zahráli večerní hru. Závěrem celého dne byla námořní bitva. Abychom mohli střílet na soupeřovo území, museli jsme správně zodpovědět na různé kvízové otázky. Vzhledem k náročnosti celého dne to někteří zabalili již po osmé hodině a odebrali se do spacáků. V neděli po budíčku a rozcvičce jsme se vrhli na rozluštění výše zmiňované šifry a následné hledání pokladu. Pak nás již čekal pouze sváteční nedělní oběd, úklid chaty a odchod k autobusové zastávce. Že se jednalo o víkend bohatý na zážitky, je vidět na fotografiích.

vy byste měli také, je to cool


zapsal(a): Milan Kolář - Líma