Registrace 2018 | 27. 01. 2018 - 27. 01. 2018

Registace na rok 2018


 
částka: 650 Kč
na účet střediska: 107-1424920227 / 0100
variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
nejpozději do: 28.1.


zapsal(a): Štěpán Czornyj - Šťépa