Skautské Vánoce | 22. 12. 2005 - 22. 12. 2005

Skautské Vánoce


Přišly zase po roce..co?No skautské Vánoce!
Ve čtvrtek 22.12. jsme se opět všichni sešli v klubovně, abychom si společně zazpívali, popovídali, pobavili se u představení Otesánek, zasmáli se u připravených scének, ochutnali všemožné cukroví a vzájemně se obdarovali dárečky.Pozvaní byli i rodičové našich drahých ratolestí a tak se jsme bez problému zaplnili téměř veškeré prostory klubovny. Celkově byla příjemná atmosféra a tak jsme se do svých domovů rozešli až někdy kolem osmé hodiny večerní.


zapsal(a): Šárka Koťátková - Tawi