Výprava Pardubice | 16. 11. 2006 - 16. 11. 2006

Výprava Pardubice


"Naše výprava

Bylo nás opravdu hodně, celkem šest (Pudink, Božka, Beruška, Potápka, Očeti a Hanča:). Vyjeli jsme z Lysé nad Labem, původně do Kolína, ovšem naše cesta by bývala skončila už v Nymburce, nebýt nervózního výpravčího pokuřujícího před vlakem, který nás vyhodil se slovy ""Co tady děláte?"". Jakž takž jsme se tedy dostaly do Kolína, kde jsme si daly výbornou horkou čokoládu v ""krásném"" prostředí. Na přeplněné nástupiště dojel ještě plnější vlak, do kterého jsme musely nastoupit. V tomto vydejchaném prostoru jsme se dopravily až do cíle (do Pardubic).
Tam na nás čekala Šebestová. Po pozoruhodé prohlídce Hypernovy jsme se vydaly k Šebestový domů. Temnou uličkou jsme pokračovaly až ke klubovně. Klubovna se nacházela v hororovym prostředí. Ubytování bylo rychlý, páč jsme byly utahaný. Dostaly jsme instrukce kudykam a s dobrým pocitem dobře vykonané práce jsme ulehly na postel ""smrti"" (čtyři stoly). Po namáhavé noci jsme otevřely svá očka kolem deseti hodin. Napapinkaly jsme se rohlíky s Nutellou (zase kalorie) a vydaly se na Kunětickou horu. Díky orientaci Berušky (bisexuální) jsme se tam nakonec dostaly. Do té doby svítilo sluníčko, ale jakmile naše skautky dorazily na Kuňku, zatáhlo se. Chtěly jsme jít na prohlídku, ale k naší smůle bylo zavřeno. Tak jsme si alespoň uvařily oběd. Dolů jsme šly s plným žaludkem a prokřehlými končetinami, které zahřály perníčky v Perníkové chaloupce.
Cestou do klubovny jsme se porozhlédly nočními Pardubicemi. V klubovně jsme chystaly večeři, zatímco Očeti umírala bolestí, ale i strachy o Pudinka. Jako atmosféra nám sloužilo rádio, kam potom Hanička zavolala a poslouchaly jsme její ""krásný"" hlásek v živém vysílání. Šly jsme spát poměrně brzo. Večerníčka jsme nestihly:(
Druhý den jsme začaly balit (batohy) a po tomto náročném úkolu jsme šly relaxovat nejprve na dětské hřiště a potom do bazénu. Celý vyšťavený z bazénu jsme šly na pizzu a pak jsme pelášily do klubovny, kde jsme si hodily batohy na záda a vydaly se hledat nádraží. VE vlaku jsme usly, ale po chvíli jsme byly donuceny psát tenhle článek.
A to je konec přátelé:)
Hanča, Beruš, Klaris, Oč, Pudink + Božka

P.S.: Příště jeďte taky!

"


zapsal(a): Kateřina Fajfrová - Očeti