Příměstský tábor dva tisíce pokladů

Začátek
Konec Místo Oddíly Účast Zápisy v kronice Alba
29. 08. 2012 v 00:00
30. 08. 2012 v 00:00 Neznámo kde Středisko 0 1 0
  • Popis události

bez popisu

  • Zúčastnění členové
Nevíme kdo, případně jestli se vůbec někdo zúčastnil

Příměstský tábor dva tisíce pokladů


Dva tisíce a nějaké drobné, to je číslo, které udává počet skautských oddílů, jež se nachází v naší zemi. Jelikož si ale myslíme, že lidí na zábavu, poznávání nových věcí a zažívání úžasných okamžiků není nikdy dost, tak jsme se i letos s naším střediskem Povodeň připojili do celorepublikové náborové akce „Dva tisíce pokladů“, jejímž záměrem je představit činnost skautských středisek všem dětem, které ještě netuší, co všechno se dá při skautování zažít a naučit. Ve dnech 29. a 30. srpna tedy proběhl již druhý příměstský tábor, kterým jsme chtěli dětem poskytnout spoustu neotřelých zážitků a zkušeností. V těchto dvou sluncem prosycených dnech si tak kluci i holky vyzkoušeli, jak si dokážou poradit s luštěním šifry, dozvěděli se něco málo o zdravovědě, vyzkoušeli svou paměť a své reflexy, došlo i na trochu kultury při zpívání trempské písničky, prověřili svou schopnost pracovat jako tým, vyrobili si gelovou svíčku a v neposlední řadě si také vyzkoušeli plavbu na raftu. Nedílnou součástí dvoudenního programu bylo neustálé prověřování fyzické kondice, jelikož účastníci tábora – „námořníci plující za pokladem“ – bě- hali po areálu klubovny a jejím přilehlém okolí a hledali další a další stanoviště, na kterých by prověřovali další dovednosti a plnili rozmanité úkoly. Druhý den jejich putování za pokladem je vzal na procházku po Benátkách, při které si například museli vymyslet název a pokřik pro svůj tým, při luštění hádanek zase potrápili své hlavy a prověřili svůj dů- vtip, odměnou za tvrdou práci v parném dni jim pak byl nanuk. Během obou dnů byly pro děti připravené dopolední a odpolední svačiny a samozřejmě obědy. Závěrem dvoudenního maratonu plnění úkolů pak byla finální cesta za pokladem, kdy byla dětem předána mapa a podle ní měli dojít na místo uložení bedny s pokladem. V té na ně čekaly hrníč- ky, propisky, odznáčky a samozřejmě i nějaká ta sladkost.
Úplnou tečkou celé akce pak byl táborový „buřťák“, na který se k účastníkům tábora a vedoucím mohli připojit nejen rodiče, ale i další členové rodin našich „námořníků“ a při kterém se hrálo a zpívalo a děti sdělovaly své zážitky z dvoudenního putování a chlubily se pokladem.

Fotografie jsou v
našem albu


zapsal(a): Šárka Koťátková - Tawi

Žádné fotky zatím nemáme :(