Skautský tábor Srní potok 2014

Začátek
Konec Místo Oddíly Účast Zápisy v kronice Alba
28. 06. 2014 v 00:00
16. 07. 2014 v 00:00 Neznámo kde Středisko 0 1 1
  • Popis události

bez popisu

  • Zúčastnění členové
Nevíme kdo, případně jestli se vůbec někdo zúčastnil

Skautský tábor Srní potok 2014


Tábor je úspěšně za námi a já si dovolím drobné ohlédnutí za programem jednotlivých oddílů i celého osazenstva tábora:

Světlušky a skautky se v letošní celotáborové hře snažily osvobodit zlá strašidla, která vyčaroval nemocnější čaroděj, tak aby se z nich stala hodná strašidla, která pomáhají všem lidem. Děvčata tak vařila na ohni kouzelný čaj pro Bílou paní, zažily vodníkův pětiboj, sbíraly podpisy na úpis pro čerta, smažily lívance pro Klekánici, prošly náročnou stezkou s vejcem Raráška, naučily Upíra jíst rostlinnou stravu a mnoho dalšího. Osvobodit se podařila všechna strašidla a nakonec zbýval sám mocný čaroděj. Jeho sídlo se nachází v průrvě na řece Ploučnice a tak děvčata na jeho záchranu použila raft a kouzelnou sílu všech osvobozených strašidel. I přeměna zlého čaroděje na hodného se děvčatům podařila a tak mohla spokojeně doplout až do tábora, kde na ně za takto náročný úkol čekaly krásné odměny.

Skauti z 5. oddílu se na táboře vydali na Hobití cestu přes celou Středozem, kde je čekala spousta nejrůznějších překážek, úkolů, dobrodružství a poznání. Zdolávali vysoká lana, vrcholy kopců, luštili staré šifry i vyráběli keramiku. Týmy Hobití síla a Pytlíci celou dobu soupeřily mezi sebou, ale ke konci se spojily, aby po třídenním putování mimo tábořiště našly bájný poklad draka Šmaka a zničily prsten zla.

Vlčata se na 18 dní přeměnila na námořníky. Ti měli za úkol najít bájný poklad. K tomu ovšem bylo třeba získat několik dílů staré mapy a rozluštit starou šifru popisující cestu k tajnému místu. V mezidobí se také snažili získat osobním přístupem co nejvyšší hodnost. Ta totiž na konci rozhodovala o výši žoldu, tedy odměny. Úkoly nebyly jednoduché. Námořníci se museli poprat s vázáním všemožných uzlů, slaňováním ze skály, putováním pustinou s přespáním v přístřešku, který si sami postavili, zvládnutí techniky pádlování, několika výpravami do blízkého i dalekého okolí. Také se museli orientovat v mapách, vyznat se v přírodě či zlepšit svou kondici. Všechna úskalí námořníci překonali a tak si mohli na konci dojet na lodi pro vytoužený poklad.

Kromě celotáborových her nás provázelo ve volných chvílích olympijské zápolení, kdy jsme například vrhali holínkou, přetahovali se o lano ve vodě nebo jsme se stali posly dobrých zpráv. Ve zbylém čase, které ho věru již moc nezbývalo, byl program vyplněn klasickými táborovými dovednostmi a činnostmi, mezi něž patří práce se dřevem, zpěv s kytarou i bez ní, rukodělky, táborové ohně, plnění nováčkovských a jiných zkoušek... Však si zkuste představit, jak náročná je například zkouška Třech orlích per, kdy je třeba vydržet 24 hodin nepromluvit, celý den bez jídla nebo stejný čas strávit mimo tábor, kdy musíte vědět, co se v táboře děje, ale zároveň nikdo nesmí vědět o vás.

Tábor dopadl velmi pěkně, za což patří dík především všem vedoucím, kteří věnují všechen volný čas vymýšlení programu pro své oddíly, za což jim budiž odměnou úsměv a spokojenost dětí. Již nyní se můžeme těšit na další akce, kterých je v našem skautském kalendáři bezpočet a samozřejmě na vyvrcholení naší celoroční činnosti – na tábor 2015.

Šťépa, Awatet, Líma


zapsal(a): Andrea Michálková - Awatet